Đạo đức

Giải bài tập Đạo đức 3 giúp để học tốt và soạn Đạo đức 3. Trả lời tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết các chương, bài chi tiết với cách soạn Đạo đức 3 ngắn gọn nhất.

Bài 1: Kính yêu Bác Hồ


Bài 2: Giữ lời hứa


Bài 3: Tự làm lấy việc của mình


Bài 5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn


Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường


Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em


Bài 9: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế


Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng


Bài 8: Biết ơn thương binh, liệt sỹ


Bài 11: Tôn trọng đám tang


Bài 10: Tôn trọng khách nước ngoài


Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác


Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước


Bài 14: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi