Vở bài tập đạo đức 3 - Học kì 1


Bài 1: Kính yêu Bác Hồ
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 1 trang 2, 3, 4 kính yêu Bác Hồ với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 2: Giữ lời hứa
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 2 trang 5, 6, 7, 8, 9 giữ lời hứa với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 3: Tự làm lấy việc của mình
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 3 trang 10,11, 12, 13 tự làm lấy việc của mình với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 4: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 4 trang 14, 15, 16, 17 quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 5 trang 18, 19, 20, 21 chia sẻ vui buồn cùng bạn với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 6 trang 22, 23, 24 tích cực tham gia việc lớp, việc trường với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 7 trang 25,26, 27, 28 quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài 8: Biết ơn thương binh, liệt sĩ
Giải vở bài tập đạo đức lớp 3 bài 8 trang 29, 30, 31, 32 biết ơn thương binh, liệt sĩ với lời giải ngắn gọn nhất.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa