Tải Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

1 Vị trí quanh ta
2 Nhận biết các hình
3 Luyện tập
4 Các số 1, 2, 3
5 Luyện tập
6 So sánh các số trong phạm vi 3
7 Các số 4, 5, 6
8 Đếm đến 6
9 So sánh các số trong phạm vi 6
10 Các số 7, 8, 9
11 Đếm đến 9
12 Luyện tập
13 So sánh các số trong phạm vi 9
14 Luyện tập
15 Số 0
16 Số 10
17 Tách số
18 Phép cộng
19 Luyện tập
20 Bảng cộng 1 trong phạm vi 10
21 Luyện tập
22 Luyện tâp chung
23 Phép trừ
24 Luyện tập
25 Bảng cộng 2 trong phạm vi 10
26 Luyện tập
27 Bảng trừ trong phạm vi 5
28 Luyện tập
29 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10
30 Luyện tập
31 Bảng trừ trong phạm vi 6
32 Luyện tập
33 Bảng cộng 4 trong phạm vi 10
34 Luyện tập
35 Số 0 trong phép cộng
36 Luyện tập
37 Số 0 trong phép trừ
38 Luyện tập
39 Bảng cộng 5 trong phạm vi 10
40 Luyện tập
41 Bảng trừ trong phạm vi 7
42 Luyện tập
43 Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10
44 Luyện tập
45 Bảng trừ trong phạm vi 8
46 Luyện tập
47 Bảng trừ trong phạm vi 9
48 Luyện tập
49 Bảng trừ trong phạm vi 10
50 Luyện tập
51 Ôn tập về hình học
52 Ôn tập về các số trong phạm vi 10
53 Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
69 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Chủ biên
Trần Diên Hiển
Tác giả
Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1