Tải Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng
1 Các số đến 10
    Đếm đến 10
    Số 1, số 2, số 3
    Số 4, số 5
    Số 6, số 7
    Số 8, số 9
    Số 0
    Số 10
    Ôn tập 1
2 So sánh các số trong phạm vi 10
    Số lượng bằng nhau
    Nhiều hơn, ít hơn
    Lớn hơn, bé hơn. Dấu >, <
    Sắp thứ tự các số trong phạm vị 10
    Ôn tập 2
    Ôn tập chung
3 Cộng trong phạm vi 10
    Gộp lại, thêm vào. Cộng
    Phép cộng. Dấu +, dấu =
    Cộng trong phạm vi 3
    Cộng trong phạm vi 6
    Cộng bằng cách đếm tiếp
    Cộng trong phạm vi 9
    Cộng trong phạm vi 10
    Cộng ba số
    Ôn tập 3
4 Trừ trong phạm vi 10
    Bớt đi. Phép trừ, dấu -
    Trừ bằng cách đếm lùi
    Trừ trong phạm vi 5
    Trừ trong phạm vi 8
    Trừ trong phạm vi 10
    Ôn tập 4
    Ôn tập chung
5 Các số đến 20
    Đếm đến 20
    Chục và đơn vị
    So sánh các số trong phạm vi 20
    Ôn tập 5
6 Cộng, trừ trong phạm vi 20
    Phép tính cộng dạng 10 + 3
    Phép tính cộng dạng 14 + 3
    Phép tính cộng dạng 17 - 3
    Ôn tập 6
    Ôn tập chung
Ôn tập học kì 1
    Các số đến 20
    So sánh các số trong phạm vi 20
    Cộng, trừ trong phạm vi 20

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
49 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Đinh Thế Lục
Chủ biên
Phan Doãn Thoại
Tác giả
Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1