Tải Vở bài tập Toán 1 - Tập hai

Vở bài tập Toán 1 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

7 Hình phẳng
    Hình chữ nhật, hình vuông
    Hình tam giác, hình tròn
    Thực hành xếp, ghép hình
    Vị trí
8 Hình khối
    Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
    Thực hành xếp, ghép hình
    Ôn tập chung
    Vị trí
9 Các số đến 100
    Đếm đến 50
    Các số đến 50
    Đếm theo chục. Số tròn chục
    Đếm đến 100
    Các số có hai chữ số
    So sánh các số có hai chữ số
    Sắp thứ tự ba số
    Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100
    Ôn tập 9
10 Cộng, trừ trong phạm vi 100
    Cộng, trừ các số tròn chục
    Phép tính cộng dạng 23 + 4
    Phép tính trừ dạng 27 - 4
    Luyện tập
    Phép tính cộng dạng 25 + 34
    Vận dụng phép tính cộng
    Phép tính trừ dạng 65 - 34
    Vận dụng phép tính trừ
    Ôn tập 10
    Ôn tập chung
    Luyện tập
    Phép tính cộng dạng 49 + 20
    Phép tính trừ dạng 49 – 20
11 Độ dài
    Dài hơn, ngắn hơn
    Dài bao nhiêu
    Xăng-ti-mét
    Thực hành đo độ dài
12 Thời gian
    Các ngày trong tuần
    Đồng hồ. Xem giờ
    Thực hành nói thời gian
    Ôn tập chung
Ôn tập cuối năm học
    Các số đến 100
    So sánh các số trong phạm vi 100
    Cộng, trừ trong phạm vi 100
    Hình phẳng, hình khối. Dài, ngắn. Đo độ dài. Đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch tuần

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
78 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Đinh Thế Lục
Chủ biên
Phan Doãn Thoại
Tác giả
Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Văn Tuyến

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1