Tải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 (Bộ A)

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 (Bộ A)

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng sách
Chủ đề 1 Chào lớp 1
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
Chủ đề 2 Học vui vẻ, chơi an toàn
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
Chủ đề 3 Nói lời yêu thương
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
Chủ đề 4 Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
Chủ đề 5 Khám phá bàn tay kì diệu
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
    Nhiệm vụ 6
Chủ đề 6 Tập làm việc nhà, việc trường
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
    Nhiệm vụ 6
    Nhiệm vụ 7
Chủ đề 9 Xây dựng hình ảnh vui vẻ
Chủ đề 7 Thân thiện với hàng xóm
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
Chủ đề 8 Bảo vệ cạnh quan trên con đường đến trường
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
    Nhiệm vụ 6
Chủ đề 9 Xây dựng hình ảnh vui vẻ
    Nhiệm vụ 1
    Nhiệm vụ 2
    Nhiệm vụ 3
    Nhiệm vụ 4
    Nhiệm vụ 5
    Nhiệm vụ 6
    Nhiệm vụ 7

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
69 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Chủ biên
Đinh Thị Kim Thoa
Tác giả
Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1