Tải Toán 7 - Tập một

Toán 7 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN ĐẠI SỐ
Chương I Số hữu tỉ. Số thực
    Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ
    Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ
    Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ
    Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
    Bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ
    Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
    Bài 7 Tỉ lệ thức
    Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
    Bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
    Bài 10 Làm tròn số
    Bài 11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
    Bài 12 Số thực
    Ôn tập chương I
Chương II Hàm số và đồ thị
    Bài 1 Đại lượng tỉ lệ thuận
    Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
    Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch
    Bài 4 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
    Bài 5 Hàm số
    Bài 6 Mặt phẳng tọa độ
    Bài 7 Đồ thị của hàm số y = ax (a#0)
    Bài đọc thêm. Đồ thị của hàm số y = a/x (a#0)
    Ôn tập chương II
PHẦN HÌNH HỌC
Chương I Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
    Bài 1 Hai góc đối đỉnh
    Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
    Bài 3 Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
    Bài 4 Hai đường thẳng song song
    Bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
    Bài 6 Từ vuông góc đến song song
    Bài 7 Định lí
    Ôn tập chương I
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
Chương II Tam giác
    Bài 1 Tổng ba góc của một tam giác
    Bài 2 Hai tam giác bằng nhau
    Bài 3 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
    Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
    Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)
    Bài 6 Tam giác cân
    Bài 7 Định lý Py-ta-go
    Bài 8 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
    Ôn tập chương II
    Bài 9 Thực hành ngoài trời

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
144 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ biên
TÔN THÂN
Tác Giả
VŨ HỮU BÌNH, PHẠM GIA ĐỨC, TRẦN LUẬT

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7