Tải Toán 7 - Tập hai

Toán 7 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN ĐẠI SỐ
Chương III THỐNG KÊ
    Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số
    Bài 2 Bảng "Tần số" các giá trị của dấu hiệu
    Bài 3 Biểu đồ
    Bài 4 Số trung bình cộng
    Ôn tập chương III
Chương IV BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
    Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số
    Bài 2 Giá trị của một số biểu thức đại số
    Bài 3 Đơn thức
    Bài 4 Đơn thức đồng dạng
    Bài 5 Đa thức
    Bài 6 Cộng, trừ đa dạng
    Bài 7 Đa thức một biến
    Bài 8 Cộng, trừ đa dạng một biến
    Bài 9 Nghiệm của đa thức một biến
    Bài tập ôn tập chương IV
PHẦN HÌNH HỌC
Chương III QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC
    Bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
    Bài 2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
    Bài 3 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
    Bài 4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
    Bài 5 Tính chất tia phân giác của một góc
    Bài 6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác
    Bài 7 Tính chất đường trung trực của tam giác
    Bài 8 Tính chất ba đường trung trực của tam giác
    Bài 9 Tính chất ba đường cao của tam giác
    Bài tập ôn chương III
ÔN TẬP CUỐI NĂM

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
94 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ biên
TÔN THÂN
Tác Giả
TRẦN ĐÌNH CHÂU, TRẦN PHƯƠNG DUNG, TRẦN KIỀU

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7