Tải Toán 1 - Tập một

Toán 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng sách
Lời nói đầu
Chủ đề 1 Các số đến 10
    1 Vị trí quanh ta
    2 Nhận biết các hình
    3 Luyện tập
    4 Các số 1, 2, 3
    5 Luyện tập
    6 So sánh các số trong phạm vi 3
    7 Các số 4, 5, 6
    8 Đếm đến 6
    9 So sánh các số trong phạm vi 6
    10 Các số 7, 8, 9
    11 Đếm đến 9
    12 Luyện tập
    13 So sánh các số trong phạm vi 9
    14 Luyện tập
    15 Số 0
    16 Số 10
    17 Tách số
Chủ đề 2 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
    18 Phép cộng
    19 Luyện tập
    20 Bảng cộng 1 trong phạm vi 10
    21 Luyện tập
    22 Luyện tập chung
    23 Phép trừ
    24 Luyện tập
    25 Bảng cộng 2 trong phạm vi 10
    26 Luyện tập
    27 Bảng trừ trong phạm vi 5
    28 Luyện tập
    29 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10
    30 Luyện tập
    31 Bảng trừ trong phạm vi 6
    32 Luyện tập
    33 Bảng cộng 4 trong phạm vi 10
    34 Luyện tập
    35 Số 0 trong phép cộng
    36 Luyện tập
    37 Số 0 trong phép trừ
    38 Luyện tập
    39 Bảng cộng 5 trong phạm vi 10
    40 Luyện tập
    41 Bảng trừ trong phạm vi 7
    42 Luyện tập
    43 Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10
    44 Luyện tập
    45 Bảng trừ trong phạm vi 8
    46 Luyện tập
    47 Bảng trừ trong phạm vi 9
    48 Luyện tập
    49 Bảng trừ trong phạm vi 10
    50 Luyện tập
    51 Ôn tập về hình học
    52 Ôn tập về các số trong phạm vi 10
    53 Ôn tập về phép cộng và phép trừ
    Bảng tra cứu từ ngữ

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
117 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Chủ biên
Trần Diên Hiển
Tác giả
Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thúy Vân

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1