Tải Toán 1 - Tập hai

Toán 1 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng sách
Lời nói đầu
Chủ đề 3 Số và phép tính trong phạm vi 20
    54 Các số trong phạm vi 20
    55 Luyện tập
    56 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20
    57 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20
    58 Luyện tập
    59 Hoạt động trải nghiệm: Em khám phá các nhóm vật
    60 Đo độ dài
    61 Xăng-ti-mét
    62 Luyện tập
    63 Luyện tập chung
    64 Luyện tập chung
    65 Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu lớp em
Chủ đề 4 Các số trong phạm vi 100
    66 Các số tròn chục
    67 Luyện tập
    68 Các số có hai chữ số
    69 Luyện tập
    70 Các số có hai chữ số (tiếp theo)
    71 Luyện tập
    72 So sánh các số có hai chữ số
    73 Luyện tập
    74 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Em đo độ dài
    75 Luyện tập chung
    76 Luyện tập chung
    77 Đồng hồ
    78 Luyện tập
    79 Các ngày trong tuần lễ
    80 Luyện tập
Chủ đề 5 Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
    81 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100
    82 Luyện tập
    84 Luyện tập
    83 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
    85 Luyện tập chung
    86 Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục
    87 Luyện tập
    88 Luyện tập chung
    89 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Khám phá ngôi trường em học
    90 Ôn tập về các số trong phạm vi 100
    91 Ôn tập về các số trong phạm vi 100 (tiếp theo)
    92 Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100
    93 Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
    94 Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (tiếp theo)
    95 Ôn tập về hình học
    96 Ôn tập về đại lượng
    97 Ôn tập cuối năm
    98 Ôn tập cuối năm
    99 Ôn tập cuối năm
    100 Ôn tập cuối năm
    Bảng tra cứu từ ngữ

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
112 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Chủ biên
Trần Diên Hiển
Tác giả
Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thúy Vân

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1