Tải Toán 1 - Sách giáo viên

Toán 1 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN A Các số đến 10. So sánh các số trong phạm vi 10
    Chủ đề 1 Các số đến 10
    Chủ đề 2 So sánh các số trong phạm vi 10
PHẦN B Cộng, trừ trong phạm vi 10
    Chủ đề 3 Cộng trong phạm vi 10
    Chủ đề 4 Trừ trong phạm vi 10
PHẦN C Các số đến 20. Cộng, trừ trong phạm vi 20
    Chủ đề 5 Các số đến 20
    Chủ đề 6 Cộng, trừ trong phạm vi 20
    Ôn tập học kì 1
PHẦN D Hình học
    Chủ đề 7 Hình phẳng
    Chủ đề 8 Hình khối
PHẦN E Các số đến 100. Cộng, trừ trong phạm vi 100
    Chủ đề 9 Các số đến 100
    Chủ đề 10 Cộng, trừ trong phạm vi 100
PHẦN G Độ dài. Thời gian
    Chủ đề 11 Độ dài
    Chủ đề 12 Thời gian
    Ôn tập cuối năm học

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
232 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Đinh Thế Lục
Chủ biên
Phan Doãn Thoại
Tác giả
Nguyễn Phương Anh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1