Tải Tiếng Việt 1 - Tập một - Sách giáo viên

Tiếng Việt 1 - Tập một - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG
    1 Mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong Chương trình
    2 Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1
    3 Giới thiệu sách giáo viên Tiếng Việt 1
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI
    TUẦN MỞ ĐẦU
    TUẦN 1
    Tuần 2
    TUẦN 3
    TUẦN 4
    TUẦN 5
    TUẦN 6
    TUẦN 7
    TUẦN 8
    TUẦN 9
    TUẦN 10
    TUẦN 11
    TUẦN 12
    TUẦN 13
    TUẦN 14
    TUẦN 15
    TUẦN 16
    TUẦN 17

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
297 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Tác giả
Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1