Tải Tiếng Việt 1 - Tập một

Tiếng Việt 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Kí hiệu dùng trong sách
Lời nói đầu
Em là học sinh lớp Một
Chủ đề 1 Những chữ cái đầu tiên
    Bài 1 A a
    Bài 2 B b
    Bài 3 C c ˋ ˊ
    Bài 4 O o ̉
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Cá bò
Chủ đề 2 Bé và bà
    Bài 1 Ơ ơ .
    Bài 2 Ô ô ͂
    Bài 3 V v
    Bài 4 E e Ê ê
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Bé và bà
Chủ đề 3 Đi chợ
    Bài 1 D d Đ đ
    Bài 2 I i K k
    Bài 3 L l H h
    Bài 4 ch kh
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Bé và chị đi chợ
Chủ đề 4 Kì nghỉ
    Bài 1 N n M m
    Bài 2 U u Ư ư
    Bài 3 G g gh
    Bài 4 ng ngh
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Nghỉ hè
Chủ đề 5 Ở nhà
    Bài 1 T t th nh
    Bài 2 R r tr
    Bài 3 ia
    Bài 4 ua ưa
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Ba chú thỏ
Chủ đề 6 Đi sở thú
    Bài 1 P p ph
    Bài 2 S s X x
    Bài 3 Q q qu Y y
    Bài 4 gi
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Khỉ và sư tử
Chủ đề 7 Thể thao
    Bài 1 ao eo
    Bài 2 au êu
    Bài 3 â âu
    Bài 4 iu ưu
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Rùa và thỏ
Chủ đề 8 Đồ chơi - trò chơi
    Bài 1 ai oi
    Bài 2 ôi ơi
    Bài 3 ui ưi
    Bài 4 ay ây
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Cho nhau đồ chơi
Chủ đề 9 Vui học
    Bài 1 ac âc
    Bài 2 ă ăc
    Bài 3 oc ôc
    Bài 4 uc ưc
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Bọ rùa đi học
Chủ đề 10 Ngày chủ nhật
    Bài 1 at ăt ât
    Bài 2 et êt it
    Bài 3 ot ôt ơt
    Bài 4 ut ưt
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Sóc và dúi
Chủ đề 11 Bạn bè
    Bài 1 an ăn ân
    Bài 2 en ên in
    Bài 3 on ôn
    Bài 4 ơn un
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Bạn mới của khỉ con
Chủ đề 12 Trung thu
    Bài 1 ang ăng âng
    Bài 2 ong ông
    Bài 3 ung ưng
    Bài 4 ach êch ich
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu
Chủ đề 13 Thăm quê
    Bài 1 am ăm âm
    Bài 2 em êm
    Bài 3 om ôm ơm
    Bài 4 im um
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ
Chủ đề 14 Lớp em
    Bài 1 ap ăp âp
    Bài 2 ep êp
    Bài 3 op ôp ơp
    Bài 4 ip up
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Bạn cùng lớp
Chủ đề 15 Sinh nhật
    Bài 1 anh ênh inh
    Bài 2 ươu
    Bài 3 iêu yêu
    Bài 4 uôi ươi
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con
Chủ đề 16 Ước mơ
    Bài 1 iêc uôc ươc
    Bài 2 iêt yêt uôt ươt
    Bài 3 iên yên
    Bài 4 uôn ươn
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé
Chủ đề 17 Vườn ươm
    Bài 1 iêng yêng
    Bài 2 uông ương
    Bài 3 iêm yêm uôm ươm
    Bài 4 iêp ươp
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện: Khúc rễ đa
Chủ đề 18 Những điều em đã học
    Bài 1 Ôn tập 1
    Bài 2 Ôn tập 2
    Bài 3 Kiểm tra học kì I
Một số thuật ngữ dùng trong sách

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Bản quyền
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
189 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và phát triển mọi tiềm năng của bản thân.

Tác giả

Tổng chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Chủ biên
Nguyễn Thị Ly Kha
Tác giả
Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1