Tải Tiếng Việt 1 - Tập một

Tiếng Việt 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

BẢNG CHỮ CÁI
LÀM QUEN
    Tuần 1
ÂM VÀ CHỮ
    Tuần 2
    Tuần 3
    Tuần 4
    Tuần 5
VẦN
    Tuần 6
    Tuần 7
    Tuần 8
    Tuần 9
    Tuần 10
    Tuần 11
    Tuần 12
    Tuần 13
    Tuần 14
    Tuần 15
    Tuần 16
    Tuần 17
    Tuần 18
MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
200 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Đỗ Việt Hùng
Chủ biên
Lê Phương Nga
Tác giả
Thạch Thị Lan Anh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1