Tải Tiếng Việt 1 - Tập hai

Tiếng Việt 1 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

VẦN (tiếp theo)
    Tuần 19
    Tuần 20
    Tuần 21
    Tuần 22
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP Em đã lớn
    Tuần 23
    Tuần 24
    Tuần 25
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP Gia đình yêu thương
    Tuần 26
    Tuần 27
    Tuần 28
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP Trường học của em
    Tuần 29
    Tuần 30
    Tuần 31
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP Thiên nhiên quanh em
    Tuần 32
    Tuần 33
    Tuần 34
    Tuần 35: Ôn tập
MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
168 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Đỗ Việt Hùng
Chủ biên
Lê Phương Nga
Tác giả
Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1