Tải Tiếng Việt 1 - Sách giáo viên

Tiếng Việt 1 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN MỘT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRONG TỪNG BÀI
    HỌC CHỮ CÁI VÀ VẦN
    LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
348 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN THỊ HẠNH
Tác giả
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, NGUYỄN LÊ HOÀNG, ĐẶNG THỊ LANH, TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG, TRỊNH CAM LY

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1