Tải Hoạt động trải nghiệm 1 - A - Sách giáo viên

Hoạt động trải nghiệm 1 - A - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN 2 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
    1 Giới thiệu chung về các chủ đề Hoạt động trải nghiệm
    2 Hướng dẫn chung khi tổ chức Hoạt động trải nghiệm
    3 Gợi ý tổ chức các chủ đề trong sách giáo khoa
PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
    1 Quan niệm về Hoạt động trải nghiệm
    2 Đặc trưng của Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường tiểu học
    3 Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018
    4 Các loại hình Hoạt động trải nghiệm
    5 Phương pháp giáo dục
    6 Quy trình tổ chức Hoạt động trải nghiệm
    7 Định hướng đánh giá Hoạt động trải nghiệm
    8 Gợi ý tích hợp các nội dung giáo dục địa phương
    9 Gợi ý các chủ đề Hoạt động trải nghiệm

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
137 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Chủ biên
Định Thị Kim Thoa
Tác giả
Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1