Tải Đạo đức 1 - Sách giáo viên

Đạo đức 1 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN THỨ NHẤT : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
    I - MỤC TIÊU MÔN HỌC
    II - GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA ĐẠO ĐỨC 1
    III - PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC 1
    IV - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC 1
PHẦN THỨ HAI : HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ
    Chủ đề 1 : Tự chăm sóc bản thân
    Chủ đề 2: Yêu thương gia đình
    Chủ đề 3: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
    Chủ đề 4: Thực hiện nội quy trường, lớp
    Chủ đề 5: Sinh hoạt nền nếp
    Chủ đề 6: Tự giác làm việc của mình
    Chủ đề 7: Thật thà
    Chủ đề 8: Phòng, tránh tai nạn thương tích

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
101 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1