Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục trải nghiệm cho học sinh cấp Tiểu học

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục trải nghiệm cho học sinh cấp Tiểu học sẽ là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô nâng cao chất lượng quản lí giáo dục. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục trải nghiệm

Chương I

TỔNG QUAN

I. Lí do chọn sáng kiến:

Trong hệ thống giáo dục Quốc dân, Tiểu học là bậc học có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự vận động và phát triển trong toàn hệ thống giáo dục, là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con người, là nền móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống giáo dục Quốc dân.

Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà trường cấp Tiểu học, theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học của Phòng GD&ĐT huyên Lương Sơn, đó là: “Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai thí điểm có hiệu quả mô hình trường học mới, phương pháp Bàn tay nặn bột; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày16 tháng 2 năm 2016 về quy định đánh giá học sinh tiểu học...” và “Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Hướng dẫn để khuyến khích học sinh chủ động tham gia tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.”

Điều 9, Thông tư số 22 /2016/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Quy định về đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh: “Các phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong và ngoài nhà trường.” Giáo viên đánh giá mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh thông qua các biểu hiện hoặc hành vi. Để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học trong và ngoài nhà trường một cách toàn diện và hiệu quả. Yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản lý giáo dục nói riêng và các thầy cô giáo nói chung là vô cùng quan trọng. Cần đảm bảo tốt hoạt động dạy học các môn học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, đồng thời phải đảm bảo hoạt động giáo dục trải nghiệm một cách tích cực phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học.

Khoản 3 điều 29/Điều lệ trường tiểu học (2015), quy định: “Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao gồm sinh hoạt tập thể, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác’’.

Trong những năm học trước mặc dù Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm sâu sắc tới hoạt động đoàn thể trong nhà trường nói chung và hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh nói riêng cũng đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong các hoạt động như: sinh hoạt tập thể đã từng bước đi vào nền nếp, thể dục thể thao cũng đã đạt nhiều thành tích cao song do phần đa là phát triển từ năng lực sở trường vốn có hoặc do các em có cha mẹ bồi dưỡng tập luyện sau đó tuyển chọn các em vào đội tuyển để bồi dưỡng thi đấu. các hoạt động tham quan du lịch, giao lưu văn hóa văn nghệ cũng được thường xuyên tổ chức hằng năm vào các dịp ngày lễ lớn; hoạt động bảo vệ môi trường cũng được phát động triển khai; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác như công tác từ thiện, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cũng đi vào hoạt động nhưng tính khoa học, tính giáo dục hiệu quả chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được mục đích yêu cầu đặt ra của nhà trường. Nhận thức rõ được vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục nhằm hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh tiểu học trong và ngoài giờ học chính khóa. Bản thân tôi đã ra sức tìm tòi, ra sức học hỏi, nghiên cứu sách tham khảo, với kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Với vai trò là một quản lý trong lĩnh vực chuyên môn và phụ trách đoàn thể của mình tôi đã tập trung vào nghiên cứu, thực thi những nội dung chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể từ những chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước, của ngành và các tổ chức đoàn thể để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục trải nghiệm cho học sinh cấp Tiểu học trường TH&THCS Cao Dương”. Với hy vọng phần nào giúp bản thân hoàn thành tốt hơn trong công tác quản lý để góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động đoàn thể trong nhà trường, giáo dục học sinh hình thành nhân cách và phát triển phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời đại và mong muốn góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng một nền móng vững chắc cho đất nước từ những lớp học sinh hoàn thiện về mặt trí thức và nhân cách.

.............

Trên đây là một phần của tài liệu. Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây, Tìm Đáp Án đã giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục trải nghiệm cho học sinh cấp Tiểu học, mời các thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm bậc Tiểu học khác để áp dụng cho việc giảng dạy trở nên dễ dàng hơn.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!