Mẫu báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Mẫu báo cáo công tác chủ nhiệm lớp

Giáo viên chủ nhiệm - công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Dưới đây là Mẫu báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm dành cho quý thầy cô tham khảo khi làm sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO

BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SGDĐT ngày /11/2020 của Sở GD&ĐT)

A. THỂ THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO BIỆN PHÁP

1. Đặt tên và nội dung trình bày báo cáo biện pháp: Phải giới hạn phạm vi và nội dung nghiên cứu; đặt tên đơn giản, ngắn gọn; nội dung trình bày đúng thực chất, mô tả chính xác để người đọc dễ hiểu, dễ nhận xét, đánh giá khách quan.

2. Định dạng văn bản, số lượng trang

a) Báo cáo biện pháp được đánh máy vi tính, trình bày trên giấy khổ A4.

b) Đánh số trang: ở giữa, lề trên trang giấy.

c) Nội dung báo cáo biện pháp, gồm các phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Đảm bảo thể hiện đầy đủ, cụ thể, có kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chủ nhiệm của tác giả để người đọc, người đánh giá có cơ sở xem xét cho điểm, xếp loại.

Sau Phần Kết luận, tác giả phải ký tên, ghi rõ họ và tên; Biện pháp phải được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó, ký tên ghi rõ họ và tên, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị.

d) Báo cáo biện pháp phải đóng thành quyển bao gồm tất cả các trang thành phần dưới đây:

B. MẪU BÁO CÁO BIỆN PHÁP GỒM CÁC THÀNH PHẦN SAU

1. Trang bìa

2. Trang Mục lục

3. Trang thông tin chung về báo cáo biện pháp

4. Phần nội dung

5. Phần tài liệu tham khảo (nếu có)

6. Phần phụ lục (nếu có)

UBND HUYỆN ...................

TRƯỜNG ………….................................……….

 

Mã số: ................................

(Do Ban tổ chức ghi)

 

BÁO CÁO BIỆN PHÁP

………………………………………………………………………….

(Ghi đầy đủ tên gọi của báo cáo biện pháp pháp bằng chữ in hoa đậm)

 

 

Người thực hiện: …………………………........................

Tiết thực hành dự thi: (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp)

 

Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in

Ο Mô hình   Ο Đĩa CD (DVD)  Ο Phim ảnh  Ο Hiện vật khác

 

 

Năm học: ..............................

MỤC LỤC

STT

Nội dung

Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO BIỆN PHÁP

1. Tên báo cáo biện pháp: ……………………………………….………

2. Tác giả:

- Họ và tên: ……………………….……… Nam (nữ): ………………….

- Trình độ chuyên môn: ………………………………………….............

- Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………............

- Lớp chủ nhiệm:........................................................................................

- Điện thoại: ……………….. Email: …………………………................

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn biện pháp

2. Phạm vi và đối tượng thực hiện

3. Mục đích của biện pháp

PHẦN NỘI DUNG

1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện.

2. Hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện

PHẦN KẾT LUẬN

1. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng các biện pháp.

2. Những kiến nghị, đề xuất để triển khai, ứng dụng các biện pháp vào thực tiễn.

……………, ngày… tháng … năm…..

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NƠI TÁC GIẢ CÔNG TÁC

Báo cáo biện pháp này áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó

(Ký tên, đóng dấu)

TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất