Giáo án Toán 1 chương 3 bài 18: Trừ các số tròn chục

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 18: Trừ các số tròn chục được biên soạn chi tiết thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh hiểu được cách làm tính trừ 2 số tròn chục trong phạm vi 100 (đặt tính, thực hiện phép tính).

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 16: Các số tròn chục

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 15: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

BÀI 18: TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu giúp học sinh:

  • Biết làm toán trừ 2 số tròn chục trong phạm vi 100 (đặt tính, thực hiện phép tính)
  • Tập trừ nhẩm 2 số tròn chục trong phạm vi 100
  • Củng cố về giải toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các bó, mỗi bó có 10 que tính ( 1 chục )

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu các số tròn chục
  • Gọi học sinh lên bảng đặt tính rồi tính: 30 + 20 = ? ; 50 + 10 = ?
  • Học sinh làm vào bảng con
  • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu trừ các số tròn chục

Mt: Học sinh biết cách trừ 2 số tròn chục

- Giáo viên giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng

- Hướng dẫn học sinh lấy 50 que tính (5 bó que tính)

- Hướng dẫn học sinh nhận biết 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. Giáo viên viết lên bảng (giống SGK)

- Tiến hành tách 20 que tính ra (2 bó que tính )

- Giáo viên viết lên bảng (giống SGK)

- Học sinh thao tác trên que tính

- Học sinh nhận biết 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị

- Học sinh thao tác tách 2 bó que tính ra khỏi 5 bó que để nhận biết còn lại 3 bó que tính = 30 que tính

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!