Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 18: Ôn tập học kì 1 - Tiết 2

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 tuần 18

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 18: Ôn tập học kì 1 - Luyện từ và câu - Tiết 2 được biên soạn chi tiết cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn học sinh ôn tập lại các kiến thức Luyện từ và câu chương trình học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng việt lớp 4

Luyện từ và câu

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Biết đặt câu có ý nhận xét về nhân vật trong bài tập đọc đã học (BT2); bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ đã học phù hợp với tình huống cho trước (BT3).

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

- Biết đặt câu có ý nhận xét về nhân vật trong bài tập đọc đã học (BT2); bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ đã học phù hợp với tình huống cho trước (BT3)

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viết sẵn viết sẵn nội dung BT 3.

- Phiếu viết sẳn từng bài tập đọc và học thuộc lòng.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: - Hát

2. Bài cũ:

- Kiểm tra HS đọc và TLCH một số bài tập đọc đã ôn ở tiết trước.

- GV nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:

- GTB: Ôn tập cuối HK I (tiết 2).

HĐ 1: Ôn tập đọc và HTL.

- GV kiểm tra 1 số HS.

- Yêu cầu HS lên bốc thăm để chọn bài đọc.

- Yêu cầu đọc một đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu học tập.

- GV nêu câu hỏi về nội dung đoạn HS vừa đọc.

- GV theo dõi.

- Yêu cầu những HS đọc chưa đạt yêu cầu về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại.

HĐ 2: Luyện tập:

Bài 2:

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật đã biết qua các bài tập đọc.

a) Nguyễn Hiền

b) Lê-ô-nác-đô đa-vin-xi

c) Xi-ôn-cốp-xky

d) Cao Bá Quát

e) Bách Thái Bưởi

- GV nhận xét, chốt ý đúng.

Bài 3: Làm việc nhóm.

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích, khuyên nhủ bạn:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn?

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

4. Củng cố:

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò:

- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị kiểm tra cuối HK I.

- HS hát.

4 HS đọc và TLCH.

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại tên bài.

- Lần lượt từng HS lên bốc thăm, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút.

- HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo chỉ định trong phiếu.

- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc.

- HS đọc chưa đạt yêu cầu về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại.

Bài 2:

1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm việc cá nhân, trình bày kết quả.

+ Nhờ thông minh, ham học và có chí, Nguyễn Hiền đã trở thành Trạng nguyên trẻ nhất nước ta.

...

+ Lê-ô-nac- đô đa Vin-xi đã trở thành danh hoạ nổi tiếng thế giới nhờ thiên tài và khổ công rèn luyện.

...

+ Xi-ôn-cốp-xki đã đạt được mơ ước từ thuở nhỏ nhờ tài năng và nghị lực phi thường.

...

+ Cao Bá Quát nhờ khổ công luyện viết nên đã trở thành người nổi danh là viết chữ đẹp.

...

+ Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài ba, chí lớn.

- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 3:

1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận theo nhóm và làm bài vào vở.

a) - Có chí thì nên

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Người có chí thì nên.

Nhà có nền thì vững.

b) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Thất bại là mẹ thành công.

Thua keo này bày keo khác.

c) - Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!.

- Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu trạch câu rùa mặc ai!

- HS nhận xét tuyên dương bạn.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Ôn tập học kì 1 - Luyện từ và câu soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!