Giáo án Ngữ văn 6 tuần 6 tiết 24

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6

Giáo án Ngữ văn 6 bài 6: Trả bài Tập làm văn số 1 với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng, khoa học sẽ giúp các em học sinh biết được kết quả học tập của mình để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, nhận diện và sữa lỗi sai trong bài viết.

Giáo án Ngữ văn 6 tuần 6 tiết 23

BÀI 6 - TIẾT 24: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1

I. Mục tiêu: Giúp HS.

1. Kiến thức: Đánh giá được bài TLV của mình theo yêu cầu của bài văn tự sự.

2. Kĩ năng: Nhận ra những lỗi sai về hình thức, nội dung và cách chữa lỗi.

3. Thái độ: Có ý thức sửa chữa những lỗi sai khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Chấm, chữa, nhận xét bài.

2. HS: Xem lại bài, lập dàn ý.

III. Tiến trình tổ chức day - học.

1. Kiểm tra bài cũ: Không.

2. Các hoạt động day - học

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: Tìm hiểu đề bài

- HS: Đọc lại đề bài → GV ghi đề bài lên bảng.

HĐ 2: Nêu yêu cầu của đề

- HS: Nêu yêu cầu của đề về:

  • Hình thức
  • Nội dung

- GV: Bổ sung theo đáp án tiết 17, 18.

HĐ 3: GV trả bài cho HS đối chiếu

- GV: Nhận xét bài làm của HS:

* Ưu điểm:

  • Hình thức: Một số em có chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.
  • Nội dung: Đa số hiểu đề, nắm được phương pháp làm bài, nắm vững nội dung câu truyện, biết kể theo lời văn của mình, bố cục rõ ràng mạch lạc.

I. ĐỀ BÀI: Hãy kể một truyện dân gian đã biết (truyện truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn sáng tạo của em.

II. YÊU CẦU CỦA ĐỀ

- Nêu ở đáp án tiết 17, 18

III. NHẬN XÉT

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!