Giáo án lớp 2 - Tuần 1

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án lớp 2 - Tuần 1 được biên soạn chi tiết và bám sát nội dung học, giúp các thầy cô tham khảo soạn giáo án tuần 1 lớp 2 hiệu quả hơn. Chúc các thầy cô và các em có những tiết học hay.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Giáo án lớp 2 - Tuần 1

 • Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
 • Toán: Ôn tập các số đến 100 (T1)
 • Đạo đức: Học tập và sinh hoạt đúng giờ
 • Toán: Ôn tập các số đến 100 (T2)
 • Kể chuyện: Có công mài sắt có ngày nên kim.
 • Thể dục: Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Diệt các con vật
 • Tự nhiên và xã hội: Cơ quan vận động

Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim

I. Mục tiêu:

 • Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
 • Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công (trả lời được các câu hỏi SGK).
 • HS khá, giỏi: Hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

 • PP: Đàm thoại, thực hành, quan sát,…
 • Tranh minh họa bài học trong sách giáo khoa.

2- Học sinh: SGK.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Tiết 1:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Luyện đọc:

 • Giáo viên đọc mẫu
 • Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ.
 • Đọc từng câu, từng đoạn.
 • Giải nghĩa từ mới: Nắn nót, nguệch ngoạc, mải miết, ôn tồn, thành tài.
 • Hướng dẫn đọc cả bài
 • Đọc theo nhóm.
 • Thi đọc cả bài.

Tiết 2:

* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa.

* Hoạt động 4: Luyện đọc lại.

- Giáo viên nhận xét bổ sung.

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò.

 • Giáo viên hệ thống nội dung bài.
 • Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.
 • Nhận xét giờ học.

Toán: Ôn tập các số đến 100 (T1)

I. Mục tiêu:

 • Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
 • Nhận biết được các số có 1 chữ số, các số có 2 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất của số có 1 chữ số; Số lớn nhất, số bé nhất có 2 chữ số , số liền trước, số liền sau.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

 • PP: Quan sát, thực hành,…
 • Một bảng các ô vuông.

2- Học sinh: bảng con.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài 1:

 • Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu số có một chữ số
 • Viết số bé nhất có một chữ số.
 • Viết số lớn nhất có một chữ số.
 • Cho học sinh ghi nhớ.

Bài 2:

- Hướng dẫn học sinh làm tương tự bài 1.

 • Số bé nhất có 2 chữ số là số nào?
 • Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?

Bài 3:

Củng cố về số liền sau, số liền trước.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài và làm bài.

Đạo đức: Học tập và sinh hoạt đúng giờ

I. Mục tiêu:

- Học sinh nêu được một số biểu hiện của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ .

- Nêu được lợi ích của việc học tập sinh, hoạt đúng giờ.

- Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân.

- Thực hiện theo thời gian biểu.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: Quan sát, thảo luận, sắm vai,…

- Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai.

2- Học sinh: Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

* Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến.

- Giáo viên chia nhóm và giao cho mỗi nhóm một tình huống.

+ Nhóm 1, 2 tình huống 1.

+ Nhóm 3, 4 tình huống 2.

- Giáo viên kết luận: Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ giấc.

* Hoạt động 2: Xử lý tình huống.

- Giáo viên chia cho mỗi nhóm một tình huống.

- Giáo viên kết luận: Mỗi tình huống có một cách ứng xử khác nhau khác nhau.

* Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy.

- Giáo viên giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm.

- Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc và nghỉ ngơi.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài.

Toán: Ôn tập các số đến 100 (T2)

I. Mục tiêu:

- Biết viết số có 2 chữ số thành tổng số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.

- Biết so sánh các số trong phạm vi 100.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: Thảo luận, thực hành,..

- Bảng phụ.

2- Học sinh: Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh:

- Đọc, viết các số, phân tích các số.

Bài 2:

- Hướng dẫn học sinh làm.

Bài 3: So sánh các số.

- Giáo viên hướng dẫn cách làm.

Bài 4: Hướng dẫn học sinh tự nêu cách làm bài.

Bài 5: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bằng hình thức trò chơi.

- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.

- Gọi đại diện các nhóm lên thi làm nhanh.

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài và làm bài.

Kể chuyện: Có công mài sắt có ngày nên kim.

I. Mục tiêu:

- Dựa vào tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện.

- HS khá giỏi: Biết kể lại toàn bộ câu chuyện.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: thảo luận. quan sát, thực hành,…

- Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa.

2- Học sinh: SGK.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể.

- Kể từng đoạn theo tranh.

+ Kể theo nhóm.

+ Đại diện các nhóm kể trước lớp.

- Giáo viên nhận xét chung.

- Kể từng đoạn câu chuyện.

+ Giáo viên cho các nhóm kể từng đoạn câu chuyện.

+ Sau mỗi lần học sinh kể cả lớp cùng nhận xét.

+ Giáo viên khen nhóm kể đúng và hay nhất.

- Đóng vai: Gọi 3 học sinh đóng vai.

+ Người dẫn chuyện.

+ Cậu bé.

+ Bà cụ.

- Giáo viên nhận xét bổ sung.

- Gọi 1-2 HS khá giỏi kể toàn bộ câu chuyện.

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về kể cho cả nhà cùng nghe.

Thể dục: Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Diệt các con vật

I. Mục tiêu:

- Biết được một số quy định trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình TD lớp 2.

- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi: “Diệt các con vật có hại”

II. Địa điểm và phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường.

- Phương tiện: Chuẩn bị một còi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

* Hoạt động 1: Phần mở đầu.

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản.

- Giới thiệu chương trình.

- Giáo viên nhắc lại nội quy tập luyện.

- Biên chế tổ.

- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”

Giáo viên nêu cách chơi và làm trọng tài.

* Hoạt động 3: Kết thúc.

- Giáo viên cùng học sinh hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

Tự nhiên và xã hội: Cơ quan vận động

I. Mục tiêu:

- Nhận ra cơ quan vận động gồm hệ cơ và bộ xương.

- Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.

- HS khá, giỏi: Nêu được VD sự phối hợp cử động của cơ và xương. Nêu tên và chỉ được các bộ phận chính của cơ quan vận động trên tranh vẽ hoặc mô hình.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: quan sát, thảo luận,…

- Tranh vẽ trong sách giáo khoa.

2- Học sinh: Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp.

- Bộ phận nào của cơ thể cử động để thực hiện động tác quay cổ ?

- Bộ phận nào của cơ thể cử động để thực hiện động tác nghiêng người? Cúi gập mình ?

- Giáo viên kết luận:

* Hoạt động 3: Giới thiệu cơ quan vận động.

- Giáo viên cho học sinh tự sờ nắn bàn tay, cổ tay, cánh tay của mình, uốn dẻo, vậy tay co và duỗi cánh tay, quay cổ tay, …

- Nhờ đâu mà các bộ phận của cơ thể cử động được?

- Giáo viên kết luận: xương và cơ được gọi là cơ quan vận động.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà ôn lại bài.

........................................

Bên cạnh việc soạn giáo án để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 2 cùng các đề thi lớp 2 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân để có thể đạt học sinh giỏi toàn cấp.

Những bài giáo án lớp 2 đã được soạn chi tiết phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, Tìm Đáp Án còn có Bài giảng điện tử lớp 2 hay nhất với các chủ đề tương ứng, giúp các thầy cô giáo lên kế hoạch và đưa ra những hoạt động chi tiết nhằm nâng cao chất lượng bài giảng trên lớp, góp phần tạo lên thành công cho tiết học.

Giáo án lớp 2 là bộ giáo án trọn bộ dành cho các giáo viên lớp 2 với các bài giảng được soạn và sắp xếp theo tuần, gồm tất cả các môn học như Toán, Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội... Các bài giảng đều được biên soạn chi tiết và chất lượng, hướng dẫn tỉ mỉ cho giáo viên về công tác giảng dạy, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao được chất lượng dạy học.

Giáo án lớp 2 tuần 1 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo dạy lớp 2 có thể tiết kiệm được thời gian ngồi soạn giáo án, đồng thời có được những gợi ý hay để hoàn thiện được một bài giảng, giúp cho việc dạy và học tập đạt được kết quả cao nhất. Chúc các thầy cô giảng dạy tốt nhất.

Ngoài Giáo án lớp 2 - Tuần 1. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội 2, đạo đức 2,...

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm