Giáo án lớp 2 học kì 1

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án lớp 2 năm 2020 - 2021

Giáo án lớp 2 trọn bộ học kì 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài học với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh giúp tiết học lớp 2 thêm sinh động.

TUẦN 1

Ngày soạn:..............................

Ngày dạy:...............................

Người dạy:.............................

MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 1, 2.

BÀI: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

I. Mục đích yêu cầu.

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng một số từ “nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài”. Các vần khó “quyển, nguệch ngoặc, quay.

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ.

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể với lời nhân vật

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

- Hiểu nghĩa các từ mới, hiểu nghĩa den và nghĩa bóng “ Có công mài sắt có ngày nên kim”.

-Rút ra lời khuyên: Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung

Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra bài cũ. SGK, vở, bút.(2,)

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài.(1,)

2. luyện đọc: (Đoạn 1 và đoạn 2.) (20,)

a. Đọc mẫu

 

b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

+ Đọc từng câu.

 

+Đọc từng đoạn.

Quyển, nguệch ngoặc.......

 

 

3. Tìm hiều nội dung đoạn 1 và 2 (10,)

Câu1. mỗi hki cầm quyển sách cậu chỉ đọc vài dòng là chán bỏ đi chơi.

- Viết chỉ nắn nót vài chữ đầu là viết nguệch ngoặc.....

Câu 2.

Bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá.....

- Mải miết (SGK).

 

 

Để làm thành một cái kim khâu vá quần áo.

Tiết 2.

 

4. Luyện đọc đoạn 3 và 4.(10,

 

5. Tìm hiểu nội dung đoạn 3 và đoạn 4(7,)

Câu 3. Mỗi ngày........thành tài.

 

- Cậu bé hiểu ra quay về nhà học bài.

 

Câu 4.

Câu chuyện này khuyên em nhẫn nại, kiên trì sẽ thành công.

 

“ Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền.........làm nên.”

6. Luyện đọc toàn bài.(15,)

 

- Giọng ôn tồn

- Giọng dí dỏm.

7. Củng cố dặn dò (3’)

 

Thích bà cụ, vì bà đã khuyên cậu béhọc chăm chỉ.

Thích cậu bế, vì cậu đã hiểu ra sai lầm, thay đổi tính nết.

 

- GV kiểm tra sách vở của học sinh.

 

- GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.

 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS theo dõi.

-HS tiếp nối đọc từng câu.

- GV sửa tư thế ngồi cho HS

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

- HS đọc đúng một số từ khó

+ HS đọc đoạn theo nhóm.

+ HS thi đọc giữa các nhóm.

- GV nêu câu hỏi SGK.

- HS trả lời

-HS khác nhận xét.

- GV đưa ra ý đúng.

- HS nêu câu hỏi.

- HS khác trả lời.

- GV đánh giá.

- GV giảng từ khó.

- GV giảng vàhỏi thêm: Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì?.

-HS trả lời.

- GV kết luận ND đoạn 1 và đoạn 2

- HS đọc tiếp nối từng câu doạn 3 và 4.

- GV uốn nắn cách đọc - giọng từng nhân vật trong bài.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS thi đọc đoạn theo nhóm.

- Từng nhóm

- GV nêu câu hỏi

- HS trả lời.

- GV + HS nhận xét.

- GV đưa ra ý đúng.

- GV hỏi thêm: Đến lúc này cậu bé có tin bà cụ không?.

- GV cho HS thoả luận theo nhóm đôi trả lời câu hỏi.

- Một số nhóm nêu ý kiến

- GV đưa ra kết luận. Có thể đưa ra lời nói của Bác Hồ.

- GV nêu giọng đọc của từng nhân vật, để HS trả lời.

- Giọng bà cụ.

- Giọng cậu bé.

- GV đọc mẫu toàn bài một lần.

- HS đọc bài.

-GV+HS nhận xét chấm điểm.

- GV?: Qua câu chuyện em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?

- GV nhận xét tiết học.

- Khen một số HS học tốt.

- Về nhà đọc lại bài.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

--&--

TUẦN 1

Ngày soạn:..............................

Ngày dạy:...............................

Người dạy:.............................

MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết 1

BÀI: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

A. Mục đích yêu cầu.

1. Rèn kỹ năng nói: Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.

- Biết kể tự nhiên, kết hợp điệu bộ.

2. Rèn kỹ năng nghe: Tập trung theo dõi bạn kể. Đánh giá lời bạn kể.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: 4 tranh minh hoạ SGK.

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung

Cách thức tiến hành

I. KTKTC

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn kể chuyện

a. Kể từng đoạn theo tranh.

Tranh 1: Ngày xưa có một cậu bé rất lười học.

 

 

Tranh 2: Một hôm cậu bế nhìn.......

Tranh 3: Bầ cụ ôn tồn giảng giải......

Tranh 4: Cậu bé hiểu ra........

b. Kể toàn bộ câu chuyện

+Kể theo nhóm.

 

 

 

+ Kể cá nhân.

 

 

+ Kể theo vai.

- Người dẫn chuỵên

- Cậu bé.

- Bà cụ.

3. Củng cố dặn dò:

- GV kiểm tra sách giáo khoa của HS

 

- GV giới thiệu bài - Ghi tên bài

 

- GV kể toàn bộ câu chuyện theo tranh

- GV?. Tranh 1 vẽ gì?

- 2 em trả lời - HS khác nhận xét.

- GV nhận xét.

- Tương tự - GV cho HS kể.

- HS khác nhận xét - GV đánh giá.

- HS tập kể theo nhóm

- Đại diện nhóm kể.

- Nhóm khác nhận xét.

- GV đánh giá.

- Hương dẫn HS kể đúng nội dung cau chuyện.

- GV gọi một số HS kẻ toàn bộ câu chuyện từ tranh 1 đến tranh 4

(chú ý giọng từng nhân vật)

- GV phân vai theo nhóm kể toàn bộ câu chuyện.

- Vài nhóm kể trước lớp.

- GV-HS nhận xét.

- GV nhận xét tiết kể chuyện. Dặn dò HS tập kể chuyện ở nhà.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

--&--

TUẦN 1

Ngày soạn:..............................

Ngày dạy:...............................

Người dạy:.............................

MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 1

BÀI: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

A. Mục đích yêu cầu:

 • Rèn kỹ năng viết chính tả: Chép lại chính xác đoạn viết trong bài. Hiểu cách trình bày một đoạn văn. Chữ đầu câu phải viết hoa.
 • Củng cố quy tắc viết c/k.
 • Học bảng chữ cái.

B. Đồ dùng dạy học:

 • GV viết sẵn bài lên bảng.
 • HS Vở bài tập.

C. Các hoạt động dạy - Học.

Nội dung.

Cách thức tiến hành

I. KTBC

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn tập chép

 

 

- Từ bài “ Có công mài.........kim”.

- Đoạn văn gồm 2 câu.

- Những chữ: “ Mỗi, giống”.

 

- Viết lùi vào một ô và viết hoa.

 

 

 

 

 

 

+ Chấm chữa bài.

 

3. Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1: Điền C/K vào chỗ trống.

Kim khâu Cậu bé.

Kiên nhẫn Bà cụ

Bài 2.

a, ă,â,b,c,d,đ,e,ê

 

4. Củng cố dặn dò: (1)

- GV kiểm tra vở của HS.

 

- GV nêu MĐ- YC của tiết học.

- GV đọc đoạn viết trên bảng một lần

- 1 HS đọc lại toàn bài một lần.

- GV giúp HS nắm nội dung đoạn viết.

- GV?: Đoạn văn này chép từ bài nào?

- Đoạn văn gồm có mấy câu?.

_ Những chữ nào trong bài cần phải viết hoa?

- Chữ đầu dòng viết như thế nào?

- HS tập viết chữ khó vào bảng con.

- GV nhắc HS độ cao của chữ - khoảng cách.

- HS chép bài.

- GV nhắc tư thế ngồi viết của HS.

- HS đổi bài soát lỗi.

- GV thu vở chấm bài- Nhận xét bài viết của HS.

 

- HS nêu yêu cầu của bài và tự làm bài vào vở

- 1 số em nêu kết quả - GV nhận xét.

 

 

 

- GV nhận xét tiết học. khen một số em viết bài tốt.

- Dặn HS về nhà tập viết thường xuyên.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

--&--

TUẦN 1

Ngày soạn:..............................

Ngày dạy:...............................

Người dạy:.............................

MÔN: TẬP ĐỌC Tiết...

BÀI: TỰ THUẬT

A. Mục đích yêu cầu:

 • Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.
 • Đọc đúng các vần khó: Quận, trường, nữ,
 • Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu phảy, giữa các dòng. Giữa phần yêu cầu và trả lời mỗi dòng.
 • Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch.

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

 • Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.
 • Bước đầu có khái niệm về bản tự thuật.

B. Đồ dùng dạy – học:

 • GV: SGK
 • HS: SGK

C. Các hoạt động dạy - học.

Nội dung

Cách thức tiến hành

I. KTBC. “Có công mài......kim.”(5)

 

 

 

II. Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài: Tranh minh hoạ SGK (5).

- Đây là hình ảnh 1 bạn học sinh.

 

2. Luyện đọc

a. Đọc từng dòng.

 

Huyện, nữ, xã, Mỹ, Hàn Thuyên. Võ Thị Sáu.

b. Đọc từng đoạn.

 

3. Hướng dẫn tìm hiểu bài

Câu 1: Em biết họ và tên của bạn là nữ, sinh ngày 22/4/96.

 

Câu 2.Nhờ bản tự thuật.

Câu 3.

Câu 4; Xã: 

H: Lương Sơn- Hoà Bình.

4. Luyện đọc lại

 

5. Củng cố - Dặn dò

 

- GV gọi HS đọc bài.

- HS nhận xét.

- GV đánh giá.

- GV?: Đây là hình ảnh của ai?

- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- GV ghi tên bài lên bảng.

- GVđọc bài 1 lần.

- GV hướng dẫn HS cách đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc

- Luyện đọc đúng một số từ khó.

- GV chia bài thành 2 phần.

- HS tiếp nối nhau đọc.

+ HS đọc bài theo nhóm.

+ HS thi đọc giữa các nhóm.

- GV + HS nhận xét.

- GV nêu câu hỏi - HS trả lời.

- Câu 1 (SGK)

- 2 em trả lời.

- GV+ HS nhận xét.

- Câu 2.(SGK)

- Câu 3. (SGK): HS tự viết vào nháp

- GV gọi vài em đọc.

- HS trả lời.

- GV cho HS luyện đọc lại toàn bài. Chú ý cách đọc.

- Về nhà đọc bài. Hãy tự thuật về mìn

Tìm Đáp Án đã sưu tầm tất tần tật Giáo án điện tử lớp 2 để cung cấp cho các thầy cô những bộ giáo án chất lượng nhất! Các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải về miễn phí để thuận tiện hơn cho việc soạn bài.

Ngoài Giáo án lớp 2 học kì 1. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2, môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội 2, đạo đức 2, Tiếng Anh 2 ngay từ khi bắt đầu bước vào cấp 1.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm

Giáo án mới nhất