Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4: Tháng 9 - Hoạt động 1

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4: Tháng 9 - Hoạt động 1 - Xây dựng sổ truyền thống lớp em đảm bảo đúng chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT. Mời các thầy cô tham khảo, chuẩn bị bài giảng cho các em học sinh.

GIÁO ÁN LỚP 4 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

THÁNG 9

CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM

HOẠT ĐỘNG 1: XÂY DỰNG SỔ TRUYỀN THỐNG LỚP EM

I. MỤC TIÊU

- HS biết đóng góp công sức xây dựng Sổ truyền thống của lớp.

- GD học sinh lòng tự hào là một thành viên của lớp và có ý thức bảo vệ danh dự, truyền thống của lớp.

II. QUI MÔ HOẠT ĐỘNG

Tổ chức theo quy mô lớp.

III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

- Một cuốn sổ bìa cứng khổ 19 x 26, 5 cm.

- Ảnh chụp chung HS cả lớp, ảnh chụp chung HS từng tổ, ảnh chụp cá nhân từng HS.

- Thông tin về các cá nhân HS, các tổ và lớp.

- Bút màu, keo dán.

IV. CÁCH TIẾN HÀNH

Bước 1: Chuẩn bị

- GV phổ biến mục đích làm Sổ truyền thống của lớp và cùng HS trao đổi, thống nhất về nội dung và hình thức trình bày của sổ truyền thống.

- Mỗi HS về chuẩn bị: 1 tấm ảnh cá nhân cỡ 4 x 6 và viết một vài dòng tự giới thiệu về mình như: Họ và tên; Giới tính; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán; Năng khiếu, sở trường; Môn học yêu thích nhất; Môn thể thao, nghệ thuật yêu thích nhất; Thành tích về các mặt: học tập, rèn luyện đạo đức, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động,…

- Các tổ chuẩn bị:

+ Chụp một bức ảnh chung của tổ

+ Viết một vài nét giới thiệu về tổ mình. Ví dụ: Tổ gồm có bao nhiêu HS? Trong đó có bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ? Tổ trưởng là ai? Tổ phó là ai? Tổ có những thành tích nổi bật gì? Có những đặc điểm nổi bật nào?...

- Cả lớp chuẩn bị:

+ Chụp 1 – 2 bức ảnh chung của cả lớp.

+ Thành lập Ban biên tập Sổ truyền thống.

+ Ban biên tập phân công nhau thu thập các thông tin về lớp (tổng số HS, số HS nam? Số HS nữ? Ban cán sự lớp? Những đặc điểm nổi bật của lớp? Thành tích đạt được về các mặt: học tập, đạo đức, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động,…?)

Bước 2: Tiến hành làm Sổ truyền thống của lớp

- Ban biên tập thu thập tranh ảnh và các thông tin về lớp, về các tổ, về các cá nhân HS trong lớp.

- Sắp xếp tranh ảnh, thông tin theo từng loại.

- Tổng hợp, biên tập lại các thông tin.

- Trình bày, trang trí Sổ truyền thống.

Cấu trúc Sổ truyền thống của lớp có thể như sau:

- Trang bìa (do GVCN, GV dạy Mĩ thuật hoặc phụ huynh có khả năng hội họa làm): Phía trên đầu trang có tên trường. Chính giữa trang bìa là hàng tít lớn “Sổ truyền thống lớp 4…”.

- Trang 1: Dán bức ảnh chụp chung của cả lớp, có hàng chữ chú thích ở dưới.

- Các trang tiếp theo sẽ lần lượt trình bày các nội dung sau:

1) Giới thiệu chung về lớp…

+ Tổng số HS? Số HS nam? Số HS nữ?

+ Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.

+ Danh sách Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó, cán sự phụ trách các mặt…)

+ Giới thiệu về tổ chức lớp (Lớp có mấy tổ? Tổ trưởng, tổ phó của mỗi tổ? Đặc trưng của mỗi tổ?...)

2) Giới thiệu thành tích và những hoạt động nổi bật của lớp về các mặt: học tập, đạo đức, thể dục thể thao, văn nghệ, lao động,… (nên có ảnh minh họa các hoạt động kèm theo).

3) Giới thiệu về từng cá nhân HS

Mỗi HS sẽ được giới thiệu trong khoảng 2 trang. Trong đó có ghi tên, dán ảnh của HS và giới thiệu chung về HS cùng với những thành tích mà HS đạt được về các mặt.

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4: Tháng 9 - Hoạt động 1 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 4 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất