Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 112 SGK Công nghệ 12

Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?


Đề bài

Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?

Lời giải chi tiết

Để đảm bảo an toàn điện, tránh hiện tượng từ hóa trên đoạn dây.

Bài giải tiếp theo