Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 111 SGK Công nghệ 12

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì?


Đề bài

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nối đất, chống sét,...

Bởi vì khi có sự cố về điện chúng có tác dụng làm cho dòng điện không chạy qua các thiết bị điện tránh hỏng hóc các thiết bị.

Bài giải tiếp theo
Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 112 SGK Công nghệ 12