Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 106 SGK Công nghệ 12

Tại sao tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?


Đề bài

Tại sao tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

Lời giải chi tiết

Tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay vì nếu tốc độ quay của rôto bằng tốc độ của từ trường quay thì dòng điện không biến thiên nữa.

Bài giải tiếp theo