Bài đọc: Khi mẹ vắng nhà

Bài tập đọc Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà trang 15 SGK Tiếng Việt 3 tập 1


Khi mẹ vắng nhà

Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai

Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo

Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm

Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn

Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín

Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh

Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon

Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn

Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ.

Mẹ bảo em : Dạo này ngoan thế !

- Không, mẹ ơi ! Con đã ngoan đâu !

Áo mẹ mưa bạc màu

Đầu mẹ nắng cháy tóc

Mẹ ngày đêm khó nhọc

Con chưa ngoan, chưa ngoan !

TRẦN ĐĂNG KHOA

- Buổi: khoảng giữa buổi sáng (nói tắt).

- Quang: sạch, hết vướng víu.

Bài giải tiếp theo
Tập đọc: Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Cô giáo tí hon trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Người mẹ trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Ông ngoại trang 34 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Kể lại câu chuyện cóc kiện trời

Bài học bổ sung
Soạn bài Khi mẹ vắng nhà trang 15 SGK Tiếng Việt 3 tập 1