Tập đọc: Ai có lỗi trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bài tập đọc Ai có lỗi trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1


Ai có lỗi?

1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng. 

2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti nhưng không đủ can đảm. 

4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu

- Ta lại thân nhau như trước đi !

Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

- Không bao giờ ! Không bao giờ ! - Tôi trả lời. 

5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn".

Theo A-MI-XI

(Hoàng Thiếu Sơn dịch)

- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.

- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.

- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.

- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.

Bài giải tiếp theo
Bài đọc: Khi mẹ vắng nhà
Tập đọc: Chiếc áo len trang 20 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Cô giáo tí hon trang 17 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Người mẹ trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Tập đọc: Ông ngoại trang 34 SGK Tiếng Việt 3 tập 1
Kể lại câu chuyện cóc kiện trời

Bài học bổ sung
Soạn bài Ai có lỗi? trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 1