Soạn mỹ thuật lớp 7 Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi


Câu 1: Hãy sưu tầm nhưng bài hát thiếu nhi viết ở giọng Đô trưởng mà em đã học.

Trả lời:

Thật là hay, Ngày đầu tiên đi học, Lá thuyền ước mơ, …

Câu 2: Hãy kể tên một số bài hát của nhạc sỹ Huy Du mà em biết.

Trả lời:

Đường chúng ta đi, Bế Văn Đàn sống mãi, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Sẽ về thủ đô, Nổi lửa lên em, Anh vẫn hành quân…


Bài giải tiếp theo
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 30: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè & TĐN số 9
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 31: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè; Ôn tập TĐN số 9 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người


Bài giải liên quan

Bài học liên quan

Từ khóa