Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát


Câu 1: Tìm thêm 1 số bài hát có tính chất khác nhau và xếp vào 6 thể loại đã học.

Trả lời:

-       Hát ru: Ru con, Cò lả, Lời ru trên nương, Mẹ yêu con, Lời ru mùa đông…

-       Hành khúc: Đi ta đi lên, Tiến quân ca, Đường chúng ta đi, Lên đàng, Nối vòng tay lớn…

-       Bài hát lao động: Hò kéo pháo, Đi cấy,

-       Bài hát sinh hoạt, vui chơi: Bốn phương trời, Anh em ta về,

-       Bài hát trữ tình, tình ca: Em đi giữa biển vàng, Việt Nam quê hương tôi, Tình ca …

-       Bài hát nghi lễ, nghi thức: Tiến quân ca, Hồn sĩ tử, Đội ca, Hồn tử sĩ…

Câu 2: Đọc bài TĐN số 6, ghép lời ca và tập hát diễn cảm.

 

Bài giải tiếp theo
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Soạn mỹ thuật lớp 7 Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 30: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè & TĐN số 9
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 31: Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè; Ôn tập TĐN số 9 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

Bài học bổ sung
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội Lim
Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ phương Tây


Bài giải liên quan

Bài học liên quan

Từ khóa

am nhac 7