Luyện từ và câu - Tuần 28 trang 45

1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp :


Câu 1

Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp :

Cây lương thực,

thực phẩm

Cây ăn qu

Cây ly gỗ

Cây bóng mát

Cây hoa

 M : lúa,...

..............

 M : cam,...

..............

 M : xoan,...

..............

 M : bàng,...

..............

 

 M : cúc,...

..............

Trả lời:

Cây ơng thc, thực phẩm

- Cây ăn quả

Cây lấy gỗ

Cây bóng mát

Cây hoa

 lúa, ngô, khoai lang, sắn (mì), khoai môn,...

 cam, quít, na, xoài, ổi, cóc, nho dưa,...

 xoan, bạch đàn, lim, sến, bằng lăng, gụ, tràm, xà cừ,...

 bàng, phượng vĩ, me, dâu, trứng cá,...

 cúc, hồng, mai, đào, huệ, lan,...


Câu 2

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ :

    Chiều qua  Lan nhận được thư bố  Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về □ bố con mình có cam ngọt ăn nhé !”

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn để điền dấu thích hợp vào mỗi chỗ trống.

Trả lời:

     Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé !”

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 28 trang 45
Tập làm văn - Tuần 28 trang 46