Tuần 28 - Cây cối


Chính tả - Tuần 28 trang 44

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 28 trang 45

1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp :


Chính tả - Tuần 28 trang 45

Giải bài tập Chính tả - Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 28 trang 46

1. Em đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện hoặc thi vẽ, múa, hát,... bạn em nói lời chúc mừng. Hãy viết lời đáp của em vào chỗ trống :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến