Luyện từ và câu - Tuần 26 trang 30

1. Viết tên các loài cá vào cột thích hợp :


Câu 1

Viết tên các loài cá vào cột thích hợp :

Cá nước mặn (cá ở biển)

Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ, ao)

 M : cá nục, …………………….

……………………………………....

 M : cá chép,……………………

…………………………………….....

Trả lời:

Cá nước mặn (cá ở biển)

Cá nước ngọt (cá ở sồng, hồ, ao)

 M : cá nục

cá thu, cá chuồn

 M : cá chép

cá mè, cá trê, cá chim, cá chuối


Câu 2

Viết tên các con vật sống ở dưới nước mà em biết. Gợi ý :

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Trả lời:

Tên các con vật sống dưới nước là: tôm, cua, ốc, sò, nghêu, mực, cá mập, cá heo, ba ba, cá sấu, sao biển, sứa, rùa, rắn nước,...


Câu 3

Đin du phẩy còn thiếu vào những chỗ thích hợp trong câu 1 và câu 4 :

      Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần.

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu in đậm, ngắt nghỉ đúng để điền dấu phẩy.

Trả lời:

      Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 26 trang 32
Tập làm văn - Tuần 26 trang 33