Bài 10: Em và các bạn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 10: Em và các bạn trang 36, 37, 38 VBT Đạo Đức 1. Bài 2: Các bạn trong mỗi tranh dưới đây đang làm gì?


Bài 1

Chơi trò chơi “tặng hoa”


Em chủ động cùng các bạn tham gia trò chơi


Bài 2

Các bạn trong mỗi tranh dưới đây đang làm gì?


Gợi ý:

Em quan sát tranh xem các bạn đang làm gì rồi trả lời.

Trả lời:

- Tranh 1: Hai bạn cùng nhau đi học

- Tranh 2: Các bạn cùng nhau chơi kéo co

- Tranh 3: Các bạn cùng nhau học tập

- Tranh 4: Hai bạn nữ cùng chơi nhảy dây


Bài 3

Xem tranh và nhận xét: Việc nào nên làm, việc nào không nên làm?Gợi ý:

Em quan sát tranh xem các bạn đang làm gì rồi trả lời.

Trả lời:

- Tranh 1: Hai bạn cùng nhau đọc một cuốn sách hay.

- Tranh 2: Bạn nam đùa nghịch, dựt tóc bạn nữ

- Tranh 3: Bạn nam đỡ bạn dậy khi bạn bị ngã

- Tranh 4: Hai bạn nam cãi nhau

- Tranh 5: Các bạn cùng nắm tay thành vòng tròn và chơi đùa vui vẻ

- Tranh 6: Các bạn cổ vũ khi có bạn mình lên hát

Những việc nên làm là việc của các bạn ở tranh 1, 3, 5, 6

Những việc không nên làm là việc của các bạn ở tranh 2, 4


Bài 4

Vẽ tranh về bạn của mình

Em chủ động hoàn thành bài tập


Bài 5

a) Trò chơi “Phóng viên”

Cách chơi: Chia lớp theo nhóm đôi. Một bạn hỏi, một bạn trả lời theo những câu hói sau:

- Bạn thích chơi với ai nhất trong lớp?

- Bạn thích trò chơi nào nhất?

- Bạn thích ăn món nào nhất?

- Bạn thích ăn món nào nhất?

- Bạn thích bài hát nào nhất?

- Bạn thích bài hát nào nhất?

- Bạn thích quyển truyện nào nhất?

- Bạn hay nói chuyện với ai nhất trong lớp?

b) Em hãy ghi lại câu trả lời trên giấy và tìm xem trong lớp có bao nhiêu người giống mình.

Em chủ động cùng bạn hoàn thành bài tập


Bài 6

Viết tên 5 bạn trong lớp và kể một điều mà em học tập được ở mỗi bạn

Ví dụ:

Bạn Ngọc: Luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập

Bạn Tùng: Luôn giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn

Bạn Thắng: Là thành viên hoạt náo, kết nối các bạn trong lớp đoàn kết với nhau

Bạn Quỳnh: Luôn lễ phép với các thầy cô giáo

Bạn Lan: Luôn đưa ra những ý kiến phát biểu xây dựng lớp


Lí thuyết

- Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi, được tự do kết bạn.

- Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn khi chỉ có một mình

- Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi phải biết cư xử  tốt với bạn khi học, khi chơi

Bài giải tiếp theo
Bài 11: Đi bộ đúng quy định
Bài 12: Cảm ơn và xin lỗi
Bài 13: Chào hỏi và tạm biệt
Bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng