Phần 2: Học kì 2


Bài 8: Trật tự trong trường học

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 1: Trật tự trong trường học trang 29, 30, 31, 32 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Em hãy nhận xét việc ra, vào lớp của các bạn trong hai tranh dưới đây


Bài 9: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo trang 33, 34, 35 VBT Đạo Đức 1. Bài 3: Hãy kể về một bạn biết lễ phép và vâng lời thầy giáo, cô giáo


Bài 10: Em và các bạn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 10: Em và các bạn trang 36, 37, 38 VBT Đạo Đức 1. Bài 2: Các bạn trong mỗi tranh dưới đây đang làm gì?


Bài 11: Đi bộ đúng quy định

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 11: Đi bộ đúng quy định trang 39, 40, 41, 42, 43 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Em hãy tô màu phần đường được phép đi bộ


Bài 12: Cảm ơn và xin lỗi

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 12: Cảm ơn và xin lỗi trang 44, 45, 46, 47 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Các bạn trong tranh đang làm gì? Vì sao các bạn làm như vậy?


Bài 13: Chào hỏi và tạm biệt

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 13: Chào hỏi và tạm biệt trang 48, 49, 50 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Các bạn trong tranh đang làm gì


Bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng trang 51, 52, 53, 54 VBT Đạo Đức 1.Bài 5: Hát bài "Ra chơi vườn hoa"


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến