Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 5 trang 12, 13 Cơ quan tiêu hoá với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?


Trả lời:

Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài qua hậu môn.


Hoạt động 2

Chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan tiêu hóa?


Trả lời:

Các cơ quan tiêu hóa bao gồm: Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, gan, túi mật, dạ dày, tụy, ruột non, ruột già, hậu môn.


Hoạt động 3

Ghép chữ vào tranh

Em xem lại tranh và các cơ quan đã làm ở 2 hoạt động trước.


Lí thuyết

- Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

- Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

Bài giải tiếp theo
Bài 6: Tiêu hoá thức ăn
Bài 7: Ăn uống đầy đủ
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ
Bài 9: Đề phòng bệnh giun
Bài 10: Ôn tập: Con người và sức khoẻ