Câu C2 trang 90 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét phương, chiều của lực ma sát trượt.


Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét phương, chiều của lực ma sát trượt.

Giải :

Thí nghiệm cho ta rút ra: lực ma sát trượt tác dụng lên 1 vật có:

- giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật, cùng phương, ngược chiều với vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật tiếp xúc với nó.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 93 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 93 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao

Video liên quan