Câu C1 trang 89 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ.


Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ.

Giải :

Thí nghiệm cho ta rút ra được: lực ma sát nghỉ có:

   - giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa 2 vật.

   - chiều ngược với chiều của ngoại lực tác dụng lên một vật (ngược với chiều hợp lực của các ngoại lực khác).

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 90 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 93 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 93 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 93 SGK Vật Lí 10 Nâng Cao

Video liên quan