Câu C1 trang 271 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tốc độ bay


Tốc độ bay của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Giải

Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, diện tích mặt thoáng, gió thổi trên mặt phẳng thoáng, bản chất của chất lỏng…

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 274 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C3 trang 276 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 2 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 3 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 4 trang 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Video liên quan