Câu 1 trang 8 SGK Công nghệ 10

Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?


Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Trả lời:

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có những đóng góp đáng kể trong nền kinh tế quốc dân:

+ Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước.

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu

+ Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế

Bài giải tiếp theo
Câu 2 trang 8 SGK Công nghệ 10
Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10