Câu 1 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?


Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Gợi ý làm bài:

  • Ngành khai thác khoáng sản:

+ Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.

+ Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở,...

  • Ngành sản xuất nông nghiệp:

+ Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng,...

+ Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại,...), thùng chứa, xe vận chuyển,...

  • Ngành dệt may:

+ Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải, ...

+ Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may,...


Bài giải tiếp theo
Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11
Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11
Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11
Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11
Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11
Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11