Unit 15: When's children's day?


Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Nói về các ngày lễ quan trọng ở Việt Nam. 1. When is Christmas? Khi nào là Giáng sinh? It's on on the twenty-fifth of December. Đó là ngày 25 tháng 12.


Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- các hoạt động trong ngày Tết. a) What do you do at Tet? Bạn làm gì vào ngày Tết? I make banh chung. Mình gói bánh chưng.


Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các hoạt động chuẩn bị cho Tết, viết thiệp chúc Tết. Xin chào. Tôi là Mai. Tết sắp đến rồi. Tôi có nhiều niềm vui với gia đình mình.


Từ vựng Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Từ vựng về các hoạt động ngày Tết. fireworks display (phr) bắn pháo hoa [‘faiəwud dis'plei ] Ex: Nam is watching the fireworks display. Nam đang xem pháo hoa.


Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Một số ngày hội lớn trong năm. 2. Khi muốn hỏi và đáp về khi nào có lễ hội nào đó. 3. Hỏi và đáp về bạn làm gì vào dịp/lễ hội nào đó


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến