Unit 1: Nice to see you again


Lesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Học các cách chào hỏi thân mật, chào hỏi trang trọng và chào tạm biệt. - Hội thoại chào hỏi khi gặp một người quen.


Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các cách giới thiệu bản thân khi mới gặp người khác. Các cách chào tạm biệt.


Lesson 3 Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Học phát âm 2 phụ âm "l" và "n". Học cách giới thiệu bản thân và tự làm Thẻ Học sinh.


Từ vựng Unit 1 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Từ vựng về chủ đề chào theo các buổi, chúc ngủ ngon, về quê quán.


Ngữ pháp Unit 1 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Các cách chào hỏi - Giới thiệu về bản thân - Hỏi và trả lời ai đó từ đâu đến.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến