Tục ngữ về con người và xã hội


Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội trang 12 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 2. Phân tích từng câu tục ngữ trong văn bản theo những nội dung sau:a) Nghĩa của câu tục ngữ.


Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 2 bài Tục ngữ về con người và xã hội. Câu 1: Em đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu các câu tục ngữ và một số từ trong văn bản.


Bài học tiếp theo

Rút gọn câu
Đặc điểm của văn nghị luận
Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Bài học bổ sung