Tuần 9 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 30 - Tuần 9 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 - Tiết 1. Viết các số đo khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 31, 32 - Tuần 9 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 33, 34 - Tuần 9

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 33, 34 - Kiểm tra giữa học kì I - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến