Tuần 9 - Cùng em học Toán 4


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 34, 35 - Tuần 9 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 - Tiết 1. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 35, 36 - Tuần 9 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 - Tiết 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 37, 38, 39 - Tuần 9

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38, 39 - Kiểm tra giữa học kì I - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến