Tuần 9. Con người với thiên nhiên


Soạn bài Cái gì quý nhất trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Cái gì quý nhất trang 85 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?


Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Thi tìm nhanh. a. Các từ láy âm đầu l


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả một cảnh đẹp của quê em hoặc nơi em ở.


Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương mình hoặc ở nơi khác.


Soạn bài Đất Cà Mau trang 89 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Đất Cà Mau trang 89 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?


Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lý lẽ và dẫn chứng


Luyện từ và câu: Đại từ trang 92 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Đại từ trang 92 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau


Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 93 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Hãy trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa